Scroll to top

Secții

Descriere

Educație culturală

Misiunea compartimentului de educație culturală constă în promovarea culturii tradiționale și al creației populare, urmând cu consecvență păstrarea prin programe de școlarizare, a specificului zonal și a cerințelor populației pe care o deservește, conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal.

Totodată pune accent pe stimularea creativității și talentului, învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale, cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și a artei interpretative neprofesioniste în toate genurile.

Pentru îndreptarea către realizarea misiunii stabilite Școala Populară de Arte și Meserii și-a propus următoarele obiective:

  • Organizarea și desfășurarea activităților de învățământ artistic, în toate domeniile artistice și de însușire a meșteșugurilor tradiționale
  • Întocmirea și asigurarea îndeplinirii planurilor anuale de școlarizare în concordanță cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor
  • Planificarea activității instructiv-educativă a școlii
  • Organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice (spectacole, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale, etc.)
  • Promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare specifice zonei, precum și creația populară contemporană
  • Promovarea tinerilor talentați din rândul propriilor cursanți
  • Formarea propriilor formații artistice, inițierea, organizarea participarea la concursuri și festivaluri județene, interjudețene, naționale și internaționale
  • Asigurarea elaborării și participării la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale
  • Organizarea și realizarea altor activități în conformitate cu obiectivele instituției cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Secțiile noastre

Mai multe detalii

Muzică

DETALII

Arte plastice

DETALII

Artele spectacolului

DETALII

Ateliere

DETALII
Open chat
Buna ziua!
Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara