Scroll to top

Locuri de Muncă

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Inspector de specialitate Gr. I.

 • studii superioare;
 • vechime în specialitate – minimum 6 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 19.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă
 • 21.07.2022 – ora 9,00 – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 11.07.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate Gr. I. în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordin nr. 1456/25.08.2020 („actualizat”‘) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea odihna si recreerea copiilor si tinerilor
 • ORDIN nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • Nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • HG nr 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Administrator la Centrul de Agrement Comandău

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 14.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 18.07.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 06.07.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator la Centrul de Agrement Comandău, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Muncitor calificat la Centrul de Agrement Comandău

 • studii medii / generale;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 08.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 11.07.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 29.06.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Regulament interior al Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola.

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Șofer I. (M;G)

 • studii: absolvent școala generală/școala profesională/Iiceu (cu diplomă de absolvire);
 • permis de conducere categoriile B,C, CE, D1, D, DE;
 • atestare profesională pentru transport persoane eliberată de Ministerul Transporturilor
 • vechime în muncă și de conducător auto – minimum 3 ani;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • fișă medicală – apt conducător transport persoane – tip siguranța rutieră;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 28.03.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 30.03.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs: 18.03.2022 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 2. persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șofer I al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Regulament interior al Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola.
 • Ordonanță de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următoarele posturilor vacante contractual:

1 post – Administrator la Centrul de Educație a Adulților Arcuș
nivelul studiilor:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: minim. 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 23.03.2022 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • 25.03.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

2 posturi – Îngrijitor la Centrul de Educație a Adulților Arcuș

nivelul studiilor:

 • studii medii/generale
 • vechime in munca: 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 23.03.2022 – ora 12,00 – proba practica, la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, str. Szentkereszty Bela, nr. 163
 • 25.03.2022 – ora 12,00 – interviu, la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, str. Szentkereszty Bela, nr. 163
 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs: 14.03.2022 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 2. persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator (M), la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Inspector de specialitate gr.I (administrarea Centrelor de Agrement)
nivelul studiilor:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă
 • specializarea antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor
 • vechime în specialitate: 6 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 17.11.2021 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • 19.11.2021 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • data limită de depunere a dosarelor de concurs: 09.11.2020 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
  persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director, Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr. I al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 2. Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 3.  Hotărârea nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice
 4. HG. Nr. 121/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

Director, Gáj Nándor

Open chat
Buna ziua!
Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara