Se adresează persoanelor fizice care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activitățile teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a competențelor profesionale derulate în din orice tip de organizație de drept public sau privat.

E necesară adecvarea formării indivizilor la noile exigențe ale pieței muncii, la provocarea noilor tehnologii și a noilor responsabilități ce sunt solicitate fiecăruia.

Conținutul curricular pe scurt:

Fundamentarea și pregătirea procesului de formare

Realizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

Cursul durează 180 ore, înscrierea se face până în data de 1. noiembrie. Cursul va costa 600 de lei, participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf.Gheorghe.

Informații suplimentare la dl. Ficz Antal: 0726 369 729, respectiv adresa de mail ficz@ficz-antal.ro respectiv dna. Komán Eszter 0723309595 eszter@artecovasna.ro

Tags :

Şcoala Populară de Arte şi Meserii – Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea următorului post vacant: Șef birou Gr. II.

      –   studii superioare în domeniul științelor economice

        –   vechime în specialitate: minim 5 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 10.10.2019, ora 9,00 – proba scrisă
 • 14.10.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 30.09.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

BIBLIOGRAFIE

•          Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.

•          Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea contabilităţii nr 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 –  pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea  angajamentelor bugetare şi legale, modificata cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora cu modificările şi completările ulterioare.

•          OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate, cu modificările si completările ulterioare;

•          Ordonanta Guvernului 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•          ORDIN Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

•          Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste , cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Tags :

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –  Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9Şcoala Populară de Arte şi Meserii –  Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr. 9.

                                               ORGANIZEAZĂ CONCURS

                                       pentru ocuparea următorului post vacant:

 • Administrator la Centrul de Agrement Comandău

                 –  studii medii

                 –  vechime în specialitate: 3 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 02.10.2019, ora 9,00 – proba scrisă
 • 04.10.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 23.09.2019

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

Tags :

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următorului  post vacant:

Consilier Gr. II. în domeniul formării profesionale a adulților

       –   studii superioare

        –   vechime în specialitate: minim 3 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 02.09.2019, ora 9,00 – proba scrisă
 • 04.09.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 23.08.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

Tags :

Școala Populară de Arte și Meserii

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următorului  post vacant:

ȘOFER

  –   studii medii gimnaziale/liceale

 –  permis de conducere categoriile B, C, D;

 • atestat transport persoane valabil pe anul în curs.
 • vechime în muncă și de conducător auto cu permis B, C, D – minimum 5 ani;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • fișă medicală – apt conducător transport persoane – tip siguranța rutieră;

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 03.07.2019, ora 9,00 – proba scrisă
 • 05.07.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 25.06.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

Tags :

Daca te gândești la jazz trebuie să te gândești și la improvizare. Școala Populară de Arte și Meserii din Sfântu Gheorghe te invită să înveți de la oamenii care știu cum se cântă această muzică deosebită.

A improviza înseamnă mai mult decât a recrea un anumit cântec: în acest caz se prelucrează, se reexaminează, se reformulează esența muzicii de interpret, aducând astfel un plus prin această procedură de personalizare.

Tabăra de improvizare nu este deloc improvizată. Ideea era de a crea o atmosferă relaxată, unde în afara muzicii se mai găsesc alți oameni preocupați de muzică, niște instrumente și copaci. Mediu ideal pentru a învăța foarte multe despre abordarea improvizației muzicale. Locația de altfel, este una extrem de frumoasă: localitatea Comandău se află printre munții Vrancei, liniștea acestui sat nu poate fi deranjat de foarte multe lucruri: nu este ușor să găsești semnal de telefon mobil, astfel rămâi numai tu cu muzica ta. Cu toate nu chiar atât de singur. O să fii îndrumat de muzicieni precum Koszorús Krisztina – Formația KOSZIKA & THE HOTSHOTS – Canto, Szász Csaba – Formația KOSZIKA & THE HOTSHOTS – Chitară, Orosz Pál József – Formația ANDRA – pian, Éltes Áron – Formația KOSZIKA & THE HOTSHOTS – saxofon, Kerezsi Csongor- Formația TAXI – chitară bas respectiv Pál Gábor – Formația POPAS BAND – percuții. Dacă te întrebi cum va arăta programul, avem un răspuns care o să-și placă. După ce te-ai trezit în tabăra construită recent, ai mâncat, ai făcut duș etc., începi să lucrezi la un standard de jazz cu unul dintre fetele și băieți simpatici, menționați mai sus. Nu-ți fă griji, nu o să fii singur toată tabăra. O să cântați și în diferite formații – parcă ai fi într-o trupă. Seara urmează un jam session – deci o să fie cool.

Înscrierile se fac pe baza unei evaluări anticipate, cei care vor să participe sunt rugați să ne trimite un video de scurtă durată (maxim 3 minute) care demonstrează stadiul de pregătire al candidatului pe adresa office@artecovasna.ro.

Locurile sunt limitate, din acest motiv mentorii vor selecta participanții pe baza filmulețelor înregistrate (materialele de video NU vor fi publicate pe YouTube etc).

În cazul în care nu aveți instrumentele proprii, acestea vor fi asigurate de Școala Populară de Arte și Meserii, Sfântu Gheorghe în limita posibilităților instituției.

Taxa de participare este de 750 de lei/ persoană, cea ce include cazarea, masa și programul de instruire. Participările sunt confirmate prin achitarea unui avans care reprezintă 20% din valoarea totală a taxei de participare, în valoare de 150 de lei/ persoană, care se achită la sediul Școlii Populare de Arte și Meserii (Jud. Covasna, Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 9, zilnic între orele 08:00-16:00) sau prin virament bancar pe contul IBAN: RO09BTRLRONCRT0370519901, CUI: 4404397. În cazul viramentului bancar vă rugăm să specificați instituția reprezentată, numele și prenumele și secția la care candidatul dorește să se înscrie. Termenul de achitare a avansului este de 8 iulie 2019, și se plătește doar în cazul în care candidatul este admis pe baza filmului trimis anterior. Avansul se restituie în cazul în care din motive ce țin de partea organizatorilor tabăra se va amâna.

Tags :


Cele patruzeci de persoane care au participat la cursul de formare organizat de Școala Populară de Artă și Meserii și Liceul Tehnologic Economic-Administrativ „Berde Áron”, au avut ocazia să constate că e cu totul diferit să înveți la școală decât să dobândești noi cunoștințe în cadrul unui curs de formare de specialitate.

Atractivitatea cea mai mare a cursului coordonat de maeștri bucătari Kovács Gábor Áron și Csucsi Antal rezidă în inovație: la cursul care s-a desfășurat pe parcursul a 4 weekenduri s-au înscris multe persoane, începând de la bucătari profesioniști, până la amatori entuziaști. Cei mai mulți cunosc agitația continuă din bucătăria marilor restaurante doar din serialele gastro-culinare: bucătăria școlii „Berde Áron” dădea un sentiment asemănător atunci când cei 22 participanți au încercat să și-le îndeplinească sarcinile practice. Bineînțeles, cursul a constat în cea mai mare parte din instruirea practică condusă de Kovács Gábor Áron, instruirea teoretică, de exemplu, calcularea caloriilor, fiind efectuată de Csucsi Antal. Cel mai important rezultat al cursului ar putea fi formarea viziunii participanților: să nu se concentreze asupra rețetei, ci să dobândească cunoașterea contextelor care servesc ca fundal teoretic pentru pregătirea mâncării și să le și încerce în practică.

Inovațiile tehnice nu cruță nici bucătăriile, astfel, nu este surprinzător faptul că participanții încearcă și tehnica de gătire sous vide. Esențialul tehnicii originare din Franța este că face o mâncare delicioasă chiar și din carne de calitate mai slabă. Carnea este introdusă în pungi de plastic care sunt vidate, apoi sunt introduse într-un recipient cu apă la temperatură constantă. Pe parcursul procesului cu durata de mai multe ore, carnea se înmoaie, sub efectul căldurii, au loc procese chimice, alimentul nu va deveni supra-gătit, fiind protejat de ambalaj. Operațiunea se termină cu o baie de gheață, urmată coacerea sau de servirea alimentului.

Pe lângă tehnici concrete, participanții au avut ocazia să cunoască noutățile bucătăriei continentale, fiind încurajați să experimenteze, pe lângă aromele tradiționale, și arome noi, atât în propriile bucătării, cât și ca oaspete ale unor restaurante.

Succesul cursului de bază demonstrează faptul că participanții solicită continuarea acestuia. În acest context, directorul Școlii Populare de Artă și Meserii, Gáj Nándor, a spus următoarele: „Suntem bucuroși pentru faptul că cursul are mai mulți înscriși decât locuri, ceea ce înseamnă că oamenii sunt deschiși față de inițiativa noastră și sunt dornici de a-și continua studiile”.

Tags :

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii – Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 

 

Contabil I.

 

–   studii medii cu diplomă de bacalaureat

–   vechime în muncă: 3 ani si 6 luni

 

Consilier Gr. II.

în domeniul formării profesionale a adulţilor

 

–   studii superioare

–  certificat de absolvire: Formator

–   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

 • 01.2019, ora 9,00 – proba scrisă
 • 01.2019, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 09.01.2019

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

Bibliografie contabil – se descarcă AICI

Bibliografie consilier – se descarcă AICI

Tags :

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 

 

Șef birou Gr. II.

 

–   studii superioare în domeniul științelor economice

–   vechime în specialitate: minim 5 ani

 

Consilier Gr. II.

în domeniul formării profesionale a adulţilor

 

–   studii superioare

–  certificat de absolvire: Formator

–   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Consilier Gr. II.

                                              în domeniul educaţiei culturale permanente

–   studii superioare

–   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

 • 12.2018, ora 9,00 – proba scrisă
 • 12.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 13.12.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

Bibliografie consilier

Bibliografie sef birou

Tags :

Atâta agitație rareori există chiar și în emisiunile de gătit, câtă s-a produs sâmbătă, în bucătăria și în sala de mese al Liceului Tehnologic Economic-Administrativ „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe, unde s-au desfășurat semifinalele covăsnene ale celui mai mare concurs de gătit, organizat pentru  liceeni, în Ungaria.

 

Școala de Arte și Meserii din Sfântu Gheorghe, funcționând în subordinea Consiliului Județean Covasna, a organizat pentru a doua oară Concursul Profesional „Schnitta Sámuel” la nivel național: această competiție este un eveniment prestigios pentru ospătarii, bucătari și cofetari, iar în zona lingvistică maghiară are o importanță deosebită, deoarece, după faza regională, următoarea etapă a concursului va avea loc la Szolnok, unde covăsnenii vor intra în competiție cu elevii din Ungaria.

 

Concursul în sine a fost o adevărată provocare: elevii care urmează cursurile de bucătar și cofetar au avut la dispoziție trei ore pentru a pregăti un meniu compus din aperitiv, supă, fel principal și desert. Elevii au lucrat cu toate forțele, obținând un rezultat rapid: la bucătărie, materiile prime, cum ar fi: fileu de porc, dovleac, brânză Camembert, au fost pregătite de mâini pricepute, pentru ca, în scurt timp, să se realizeze preparate care fac față cu promptitudine oricăror cerințe.

 

Concursul ospătarilor a început chiar de la ușă: ei au fost cei care au condus oaspeții la masă, printre alții, și pe europarlamentarul Sógor Csaba, care a spus că este o mare plăcere pentru el faptul că speranțele ospitalității din ținutul Secuiesc au performanțe foarte bune. Ospătarii trebuie să știe să ofere detalii despre vinurile servite, dar, în același timp, juriul a testat atât abilitățile de servire ale ospătarilor, cât și maniera acestora.

 

Din partea organizatorilor, Gáj Nándor, directorul școlii populare, a subliniat: scopul este acela să fie cât mai mulți profesioniști în ospitalitatea națională, un obiectiv formulat și de către specialiștii din unitățile locale de alimentație publică.

Președintele juriului, Mikolczy Zoltán din Ungaria, a precizat că acest concurs nu reprezintă o provocare doar pentru elevi, ci și pentru profesori, competiția reprezentând o oportunitate de învățare pentru toată lumea. Potrivit unui alt membru al juriului, Mayer Gyula, sosit și el din Ungaria, calitatea competiției s-a îmbunătățit semnificativ, în comparație cu cea a concursului de acum doi ani.

Ceilalți membri ai
juriului: Berszány Tibor, proprietarul firmei BERTIS; László Endre, conducătorul companiei Transilvania Tourist; Cseh Levente, cheful restaurantului Pilvax din Brașov, Kovács Gábor Áron, cheful restaurantului Castel; Mátyás Andrea, cofetarul M&M Cake Express, precum și Jánosi Aliz, redactorul revistei „Székely Konyha” au supus echipele la evaluări serioase.

Rezultatul final este următorul: la concursul dintre școli, locul I a fost obținut de echipa Liceului Tehnologic Economic-Administrativ „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe, pe locul II s-a clasat echipa Liceului Tehnologic „Kós Károly” din Odorheiu Secuiesc, iar locul III a fost câștigat de echipa Liceului Tehnologic „Tivai Nagy Imre” din Sânmartin. Și de această dată, cei care au obținut mențiuni speciale – printre ospătari elevul Hajdó Nándor de la Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna, iar printre bucătari elevul Ferencz András de la Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” din Miercurea Ciuc – au fost recompensați de către europarlamentarul Sógor Csaba cu o vizită de studiu la Bruxelles. Ospătarii care vor reprezenta ținutul Secuiesc în Ungaria pornesc cu un avantaj competitiv, pentru că, în cadrul festivității de premiere, cofetarul Mátyás Andrea și cheful Kovács Gábor Áron s-au oferit să ajute la pregătirea echipelor locale.

La acest concurs s-au înscris în total șase școli din ținutul Secuiesc: Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” din Miercurea Ciuc, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic-Administrativ „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Tivai Nagy Imre” din Sânmartin, Liceul Tehnologic „Kós Károly” din Odorheiu Secuiesc, precum și Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna.

 

Tags :