Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 

 

Șef birou Gr. II.

 

–   studii superioare în domeniul științelor economice

–   vechime în specialitate: minim 5 ani

 

Consilier Gr. II.

în domeniul formării profesionale a adulţilor

 

–   studii superioare

–  certificat de absolvire: Formator

–   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Consilier Gr. II.

                                              în domeniul educaţiei culturale permanente

–   studii superioare

–   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

  • 12.2018, ora 9,00 – proba scrisă
  • 12.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 13.12.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

Bibliografie consilier

Bibliografie sef birou