Erasmus+

Școala Populară de Arte și Meserii din Sfântu Gheorghe participă în programul Erasmus+.

Scopul principal al proiectului Digitalizarea Educației Adulților:
– crearea unei proiect de mobilitate internațională pentru personalul instituției (15 persoane), în cadrul căruia formatori vor putea participa la observare directă la locul de muncă (job-shadowing) de 10 zile în cadrul unei instituții de succes dintr-un stat membru UE în anul 2020.

Obiectivele proiectului:
– realizarea unei proiect de mobilitate pentru personalul instituției (15 persoane), de 10 zile, în anul 2020.
– realizarea unor activități de observare directă la locul de muncă (job-shadowing), de 8 ore*8 zile, în anul 2020.
– realizarea unui plan de dezvoltare digitală a instituției până la sfârșitul anului 2020, pe baza cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului de mobilitate.
– realizarea unui plan de dezvoltare a materialelor digitale (manuale, platformă digitală, etc) până la sfârșitul anului 2020, pe baza cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului de mobilitate.
– crearea unui caiet de prezentare a proiectului și a cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului până la sfârșitul anului 2020.

Activitățile proiectului vor fi împărțite în 3 etape principale:


1. Etapa de pregătire (02. septembrie 2019 – 03. februarie 2020)

a. Formarea echipei de proiect – în cadrul activității se va alege echipa de proiect, vor fi alese membri echipei, vor fi descrise principalele sarcini a membrilor, vor fi împărțite aceste sarcini și va fi finalizat calendarul proiectului.
b. Alegerea celor două conducători de proiect și a responsabililor de proiect – în cadrul etapiei vor fi alese conducătorii și responsabili de proiect, vor fi descrise principalele sarcini a celor două posturi și va fi creat fișa postului.
c. Încheierea acordului de parteneriat între cele două instituții – se va încheia acordul de parteneriat între cele două instituții, acesta va conține scopul proiectului, obiectivele, termenele și modalitățile de comunicare folosite în proiect.
d. Întâlnire față în față a conducătorilor și responsabililor de proiect – va fi organizat o întâlnire față în față, în cadrul căruia conducătorii de proiect și responsabili vor putea discuta principalele aspecte ale proiectului.
e. Întâlniri prin skype, determinarea detalilor proiectelor – în cadrul proiectului vor fi organizate mai multe întâlniri prin skype cu membrii echipei de proiect, în vederea lămuririi principalelor aspecte ale proiectului.
f. Elaborarea ghidului proiectului – activitate continuu, în cadrul activității va fi realizat ghidul proiectului, care va conține programul detaliat a etapei de mobilitate, obiectivele, metodele folosite și rezultatele așteptate.
g. Elaborarea contractelor de angajament – vor fi elaborate cotractele de angajament în care vor fi fixate principalele obligațiuni și drepturi a celor două instituții.
h. Selecția participanților – în cadrul acestei etape vor fi aleși participanții proiectului, prin diferite metode (scrisoare de intenție, interviu, curriculum vitae).
i. Selecția firmei de transport și de cazare – se va face cu ajutorul partenerului, se va face o bază de date cu principalele firme din domenieu și pe baza acestor date vor fi alese cele două firme.
j. Prepararea participanților – participanților vor fi prezentate principalele aspecte de protecția sănătății și siguranță în cadrul unui seminar dedicat.

2. Etapa de mobilitate (04 – 13. februarie 2020)

a. Prezentare proiect – la începutul mobilității va fi realizat o prezentare generală a proiectului în cadrul instituției gazdă, în cadrul căruia va fi prezentat în general proiectul de mobilitate, obiectivele și scopul proiectului, participanții proiectului și rezultatele așteptate.
b. Jobshadowing – principala activitate a proiectului va fi reprezentat de observare directă la locul de muncă, participanții în proiect vor avea posibilitatea de a vedea în acțiune un coleg cu responsabilități similară în ”acțiune”. În cadrul acestor activități, participanții vor afla mai multe despre cursuri digitale de tip e-learning, despre metode de predare în cadrul cursurilor e-learning, crearea materialelor digitale, vor putea însuși metode didactice și pedagogice noi. Vor avea posibiliateta de a vedea metodele și activitățile folosite în cadrul instituției gazdă.
c. Workshop-uri – vor fi organizate mai multe workshop-uri în cadrul căruia vor putea fi analizate observările, vor fi discutate informațile noi și aceste observații, opinii, idei vor fi notate într-un ghid al proiectului.
d. Realizare ghid proiect – în cadrul proiectului va fi realizat un ghid al proiectului, care va conține toate activitățile proiectului, opinilile participanților, ideile inovative, metodele învățate și alte informații relevante.
e. Evaluarea proiectului – la finalul fiecărui zii va realizat o evaluare a zilei, în ultima zii a etapei de mobilitate va fi realizat o sesiune de evaluare generală a etapei de mobilitate.


3. Etapa de încheiere (14. februarie 2020 – 01. septembrie 2020).

a. Evaluarea ghidului proiectului – în cadrul acestei activități va fi analizat și evaluat ghidul proiectului, vor fi analizate ideile și aspectele notate din punct de vedere calitativ și a viablilității. Ghidul proiectului va fi baza strategiei de dezvoltare digitală a instituției.
b. Evaluarea rezultatelor proiectului – vor fi analizate rezultatele proiectului.
c. Interviu cu participanți – în cadrul activității se va realiza un interviu cu fiecare participant, în cadrul interviului vor fi întrebări legate de succesul proiectului, experiențe personale, abilități învățate, calitatea proiectului, etc.
d. Disseminarea rezultatelor – în cadrul activității vor fi disseminate rezultatele proiectului și impactul asupra instituției coordonatoare.

Proiectul Digitalizarea Educației Adulților are ca partener “AMAZING” SRL din Ungaria, localitatea Veszprem, fondatorul Școlii Profesionale ”SEF” (www.sef.hu). Parteneriatul dintre cele două instituții datează din 2017 când echipa SPAM Sfântu Gheorghe a participat la un concurs de gătit organizat de Amazing. În cadrul acestui concurs s-a format un parteneriat între cele două instituții, proiectul Digitalizarea Educației Adulților reprezintă rezultatul acestei colaborări.