Se adresează persoanelor fizice care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activitățile teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a competențelor profesionale derulate în din orice tip de organizație de drept public sau privat.

E necesară adecvarea formării indivizilor la noile exigențe ale pieței muncii, la provocarea noilor tehnologii și a noilor responsabilități ce sunt solicitate fiecăruia.

Conținutul curricular pe scurt:

Fundamentarea și pregătirea procesului de formare

Realizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

Cursul durează 180 ore, înscrierea se face până în data de 1. noiembrie. Cursul va costa 600 de lei, participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf.Gheorghe.

Informații suplimentare la dl. Ficz Antal: 0726 369 729, respectiv adresa de mail ficz@ficz-antal.ro respectiv dna. Komán Eszter 0723309595 eszter@artecovasna.ro