Animatorul socio-educativ are vocație educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

 

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

 

Competențe generale:

Comunicarea interactivă și efectuarea muncii în echipă

Elaborarea proiectelor de animație

Asigurarea securității participanților la activitate

Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație

Implementarea activităților de animație

Implementarea proiectelor complexe de animație

 

Conţinutul curricular pe scurt – titlurile modulelor / atelierelor

Fundamenatarea și pregătirea procesului de formare

Ralizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

 

Perioada de desfăşurare: Pe parcursul anului școlar, cu program în weekend (3 săptămâni)

Formator: Ficz Antal.

 

Cursul acreditat costă 600 de lei, iar participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe. Înscrierea se face până în date de 5 octombrie.

Informații suplimentare prin email: ekoman1980@gmail.com