Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 

 

Inspector de specialitate Gr. II.

                 –   studii superioare în domeniul științelor economice

                 –   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Muncitor calificat I.

  • studii medii gimnaziale/liceale
  • vechime în muncă: 3 ani

2 post – Referent I.

  • studii medii cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 11.2018, ora 9,00 – proba scrisă
  • 11.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 14.11.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560