Şcoala Populară de Arte şi Meserii –  Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9Şcoala Populară de Arte şi Meserii –  Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr. 9.

                                               ORGANIZEAZĂ CONCURS

                                       pentru ocuparea următorului post vacant:

  • Administrator la Centrul de Agrement Comandău

                 –  studii medii

                 –  vechime în specialitate: 3 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 02.10.2019, ora 9,00 – proba scrisă
  • 04.10.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 23.09.2019

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560