Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următorului post vacant:

Inspector de specialitate II. (coordonarea lucrărilor de construcții)

        –  studii superioare

        –   vechime în muncă: 3 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 24.02.2020, ora 9,00 – proba scrisă
  • 26.02.2020, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 12.02.2020

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr. II al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

  1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
  2. Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
  3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  6. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.