Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următorului post vacant:

Inspector de specialitate I.

       –  studii superioare în domeniul arte plastice și decorative

        –   vechime în muncă: 6 ani si 6 luni

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 25.11.2019, ora 9,00 – proba scrisă
  • 27.11.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 14.11.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

Bibliografie:

  1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
  2. Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
  3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.