Concurs Inspector de specialitate Gr. II.

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 

 

Inspector de specialitate Gr. II.

                 –   studii superioare în domeniul științelor economice

                 –   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

Muncitor calificat I.

 • studii medii gimnaziale/liceale
 • vechime în muncă: 3 ani

2 post – Referent I.

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 11.2018, ora 9,00 – proba scrisă
 • 11.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 14.11.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

Concurs

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următorului  post vacant:

 

 

ÎNGRIJITOR

 

                 –   studii medii

                 –   vechime in munca: 3 ani

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

 • 11.2018, ora 9,00 – proba practică la punctul de lucru din Arcuș, str. Szentkereszty Béla, nr. 163
 • 11.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 31.10.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

50 de ani de la înființare

Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe sărbătoreşte în acest an 50 de ani de la înfiinţare. Instituţia de învăţământ, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, a fost înfiinţată în 1968, printr-o hotărâre a Comitetului judeţean pentru cultură. În cinstea aniversării jubiliare au fost organizate mai multe evenimente festive, seria de evenimente s-a încheiat joi seara, printr-o gală, în cadrul căreia s-au prezentat elevii şcolii şi au fost salutați foştii colegi și directori ai instituţiei.

„Şcoala Populară de Artă a fost probabil singura instituţie care a avut ca obiectiv declarat acoperirea nevoilor culturale ale judeţului, aşa cum s-a specificat, acum 50 de ani, în actul constitutiv semnat de Comitetului judeţean pentru cultură. Aşa cum nu a s-a putut calcula nici anterior, şi în prezent este greu de spus ce schimbări vor interveni în următorii 50 de ani în domeniul educaţiei şi a formării: însă un lucru este sigur, dacă Şcoala Populară de Artă îşi respectă propriile tradiţii, deci dacă va rămâne în continuare deschisă nevoilor comunităţii, instituţia va putea fi mândră să sărbătorească şi aniversarea de 100 de ani” – a spus, în cadrul galei, directorul instituţiei, Gáj Nándor.

Sărbătoarea a oferit un bun prilej pentru a le mulţumi foştilor angajaţi ai instituţiei –Vadász Judit, Benkő Gizella, Szinte Csaba, Cserkész Bélak, Könczei Csaba – pentru activitatea depusă, înmânându-le diplome de excelență şi buchete de flori. Tamás Sándor şi Henning László, preşedintele, respectiv vicepreşedintele CJ Covasna, au primit diplome pentru sprijinul consecvent acordat şcolii populare.

„În viaţa unei instituţii, cinci decenii înseamnă foarte mult timp, iar în cazul unei instituţii de educaţie şi cultură, cinci decenii reprezintă multe sute de elevi. Între timp, lumea din jurul nostru s-a schimbat, s-au schimbat regimurile. dar misiunea de bază a instituţiei a rămas constantă: educaţie artistică de calitate, promovarea culturii populare, conservarea valorilor intelectuale şi crearea unor posibilităţi de autodezvoltare. Şcoala Populară de Artă şi Meserii din Sfântu Gheorghe a cunoscut mai multe transformări și modificări în ultimele cinci decenii, dar de fiecare dată şi-a găsit locul, şi-a creat propria voce. Instituţia a devenit o instituție cultural-educațională determinantă pentru mai multe generații, nu doar că a satisfăcut nevoile şi cerinţele culturale ale comunităţii covăsnene, ci şi le-a modelat. S-a transformat într-o adevărată şcoală populară” – a spus preşedintele CJ Covasna Tamás Sándor, în discursul rostit cu acest prilej, indicând şi faptul că activitatea instituţiei va continua să se extindă în viitor.

Un moment deosebit în cadrul Galei l-a constituit omagiul adus foştilor directori ai instituţiei, Orbán Dezső şi Kónya Ádám, care au avut încă de la început un rol hotărâtor în modelarea spiritualităţii instituţiei. Au fost invitați pe scenă pentri a primi diplome  foştii directori ai şcolii, prezenți la gală: Gáll Borbála, Lakatos Béla, Musáth Gyula, Szabó Gábor, care, prin cunoştinţele lor profesionale, au motivat nu doar colegii, ci au contribuit activ la succesul Şcolii Populare de arte şi Meserii. Nu au putut fi prezenţi personal: Szilágyi Béla, care a fost director în anii 60,  Szilágyi Mária, care, în anii dificili ai tranziției, a condus instituţia cu idei clare, precum şi fostul director Szilágyi Zsolt, care a modelat activitatea școlii timp de mulţi ani. Diplomele acordate lui Szilágyi Mária és Szilágyi Zsolt au fost înmânate lui Szilágyi Zsolt Herbert.

În cadrul galei au evoluat: fanfara de la Zagon, sub conducerea lui Musát Gyula, precum şi grupul de dansuri populare din Sita Buzăului, pregătit de instructorii Daniel Neagoe şi Raluca Boeru, elevii instructoarei Tüzes Csilla au prezentat o coregrafie de balet, iar elevii din zona Baraoltului ai instructorilor István Ildikó şi Mihály Pál au susţinut un spectacol de dansuri populare.

Seria de evenimente organizate cu acest prilej demonstrează măsura în care activitatea școlii a fost transformată în ultimii 50 de ani: în subsolul Casei cu Arcade, a fost organizată, împreună cu Școala Populară de Artă a Județului Harghita, o expoziţie cuprinzând creaţii de artă decorativă, şi anume: mobilier sculptat şi obiecte de uz casnic, iar la Galeria Köntés, se pot viziona, până la data de 20 octombrie, picturile realizate de elevii Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca.

Gáj Nándor, directorul instituţiei a subliniat: cei 50 de ani aduc numeroase concluzii, dar şi o serie de sarcini: „În prezent, pentru o şcoală populară nu este suficient doar să urmeze o singură direcție, există o cerere tot mai mare pentru ca instructorii noştri să se ocupe, pe lângă educația artistică, şi de predarea meșteșugurilor populare tradiționale. În acelaşi timp, nu avem voie să-i uităm nici pe cei care doresc să înveţe o meserie. Trebuie să acţionăm atunci când comunitatea antreprenorială se plânge de lipsa forţei de muncă, motiv pentru care facem eforturi pentru diversificarea învăţământului profesional: organizăm cursuri de ospătar, bucătar, sommelier, barista, fotograf, editare foto, cursuri de croitorie şi continuăm să extindem serviciile şi în această direcție. Cred că există interes în acest sens, ceea ce reprezintă şi o motivaţie pentru noi ca să căutăm noi căi pe lângă cele existente” – a accentuat directorul instituţiei.

 

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următorului  post vacant:

 

 

Inspector de specialitate Gr. I.

 

                 –   studii superioare în domeniul turismului

        –   vechime în specialitate: 6 ani

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

 • 10.2018, ora 9,00 – proba scrisă
 • 10.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 09.10.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

 

//////////////////////////////////////

 

 

 

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următorului  post vacant:

 

 

Inspector de specialitate Gr. II.

 

                 –   studii superioare în domeniul științelor economice

        –   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

 • 10.2018, ora 9,00 – proba scrisă
 • 10.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 17.10.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

Curs formator

Se adresează persoanelor fizice care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activitățile teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a competențelor profesionale derulate în din orice tip de organizație de drept public sau privat.

 

E necesară adecvarea formării indivizilor la noile exigențe ale pieței muncii, la provocarea noilor tehnologii și a noilor responsabilități ce sunt solicitate fiecăruia.

 

Conținutul curricular pe scurt:

 

Fundamentarea și pregătirea procesului de formare

Realizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

 

 

Cursul durează 180 ore, înscrierea se face până în data de 3. octombrie. Cursul costa 600 de lei, participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf.Gheorghe.

Informații suplimentare la dl. Ficz Antal: 0726 369 729, respectiv adresa de mail ficz@ficz-antal.ro

Curs animator socio-educativ

Animatorul socio-educativ are vocație educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

 

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

 

Competențe generale:

Comunicarea interactivă și efectuarea muncii în echipă

Elaborarea proiectelor de animație

Asigurarea securității participanților la activitate

Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație

Implementarea activităților de animație

Implementarea proiectelor complexe de animație

 

Conţinutul curricular pe scurt – titlurile modulelor / atelierelor

Fundamenatarea și pregătirea procesului de formare

Ralizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

 

Perioada de desfăşurare: Pe parcursul anului școlar, cu program în weekend (3 săptămâni)

Formator: Ficz Antal.

 

Cursul acreditat costă 600 de lei, iar participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe. Înscrierea se face până în date de 5 octombrie.

Informații suplimentare prin email: ekoman1980@gmail.com

Admitere 2018-2019

ANUNT RO

Concurs pentru ocuparea posturi vacante

Concurs pentru ocuparea posturi vacante de Expert gr. I. (4 posturi) al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Locatia de desfasurarea  concursului: sediul Scolii Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorgehe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Conditii specifice de participare

 

1 post – Expert I. – specialitate violă și vioară populară

1 post – Expert I. – specialitate contrabas și chitară bass

1 post – Expert I. – specialitate vioară clasica

Cerințe:

   – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţele  domeniul muzicii

– vechime în specialitate: 3 ani

 

1 post – Expert I. – specialitate artă decorativă

Cerințe:

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, cunoștințe în domeniul artei plastice și decorative

– vechime în specialitate: 3 ani

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării postului de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile specifice de participare şi cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

 

Dosarul de inscriere

Dosarul de înscriere va cuprind documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, şi/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 24.09.2018 începând cu ora 09.00  iar interviu în data de 25.09.2018  începând cu ora 9.00 , la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii (P-ţa Libertăţii Nr. 9, Sf. Gheorghe).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secreatriatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii până în data de 14.09.2018, ora 15.00.

Data afişării : 03.09.2018.

 

Manager

Gáj Nándor

ATITUDINE_ATELIER

Școala Populară de Arte și Meserii vă invită la expoziţia grupei de arte vizuale intitulată ATITUDINE_ATELIER care va fi deschisă între 27 iunie şi 27 iulie 2018, la Casa cu Arcade. Se poate vizita luni, marţi, miercuri între orele 08-16, joi între orele 08-17, vineri între orele 08-15, sâmbătă, duminică închis.

S-a încheiat cursul cu specializarea de ospătar şi bucătar

Oaspetele flămând intră în restaurant, ospătarul îl salută respectuos, apoi îl conduce la masă. Urmează o supă, apoi mâncarea principală şi un desert. Nu ar fi nimic neobișnuit în asta dacă totul nu s-ar petrece în sala Liceului Tehnologic „Gábor Áron” din Târgu Secuiesc şi cu ocazia unui examen.

Cursurile de formare profesională de ospătar şi bucătar au fost susţinute de formatorii Incze Anikó, Csucsi Antal şi Moraru Katalin şi s-au desfăşurat în organizarea Liceului Tehnologic „Gábor Áron” şi a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe. „Scopul nostru încă de la început a fost acela că, dacă cineva termină un astfel de curs, să nu rămână doar cu o bucată de hârtie fără valoare, ci, la final, să stăpânească o meserie din care să poată trăi. În acest scop, am luat legătura cu Şcoala Profesională de Bucătar din Veszprém, iar pe parcursul celor 720 de ore ale cursurilor de şase luni au existat momente care au fost dirijate de specialiştii Végh Dávid şi Maurer István. Acest lucru este important deoarece am dorit să adăugăm ceva în plus, fie că este vorba de cursuri de limba engleză care să asigure, în viitor, o mai bună şansă de reuşită pentru participanţi. Cred că, pe lângă bazele meseriei, am reuşit să le dăm cursanţilor şi ceva extra, prin care facilităm încadrarea lor pe piaţa muncii” – a evidenţiat Gáj Nándor, directorul Școlii Populare de Arte și Meserii.

În cadrul acestor cursuri 10 ospătari şi 6 bucătari au obţinut diplome recunoscute la nivel naţional, mai mulţi dintre absolvenţi deja alăturându-seechipei Balvanyos Resort şi lucrează în meseria pe care au învăţat-o. În cadrul examenului de absolvire a cursurilor care a avut loc vineri, „oaspeţii”, adică examinatorii şi specialişti invitaţi, au fost aşteptaţi cu 7 feluri de meniuri. Pe lista de meniuri s-au numărat: ciorbă de pui cu tarhon, supă cremă de broccoli, salată Cezar, cordon bleu, clătite Hortobágyi, piept de pui umplut, cotlet de porc Óvári, ştrudel cu mere, clătite cu brânză, prăjitură cu cremă de lămâie şi multe alte bunătăţi. Bineînţeles, pe lângă cunoştinţele bucătarilor, rezultatele examenului au fost influenţate şi de calitatea servirii. La fel ca şi într-un restaurant real, în timpul luării mesei, atmosfera din cantina liceului s-a destins, iar ospătarii, care se agitau în jurul clienţilor, au reuşit să găsească vocea comună cu toţi oaspeţii.