Anunț pentru ocuparea posturilor vacante

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următorului  post vacant:

 

 

Inspector de specialitate Gr. I.

 

                 –   studii superioare în domeniul turismului

        –   vechime în specialitate: 6 ani

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

  • 10.2018, ora 9,00 – proba scrisă
  • 10.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 09.10.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

 

//////////////////////////////////////

 

 

 

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –

Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

 

 

 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea următorului  post vacant:

 

 

Inspector de specialitate Gr. II.

 

                 –   studii superioare în domeniul științelor economice

        –   vechime în specialitate: minim 3 ani

 

 

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

  • 10.2018, ora 9,00 – proba scrisă
  • 10.2018, ora 9,00 – interviu

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 17.10.2018

 

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

 

Curs formator

Se adresează persoanelor fizice care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activitățile teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a competențelor profesionale derulate în din orice tip de organizație de drept public sau privat.

 

E necesară adecvarea formării indivizilor la noile exigențe ale pieței muncii, la provocarea noilor tehnologii și a noilor responsabilități ce sunt solicitate fiecăruia.

 

Conținutul curricular pe scurt:

 

Fundamentarea și pregătirea procesului de formare

Realizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

 

 

Cursul durează 180 ore, înscrierea se face până în data de 3. octombrie. Cursul costa 600 de lei, participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf.Gheorghe.

Informații suplimentare la dl. Ficz Antal: 0726 369 729, respectiv adresa de mail ficz@ficz-antal.ro

Curs animator socio-educativ

Animatorul socio-educativ are vocație educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

 

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

 

Competențe generale:

Comunicarea interactivă și efectuarea muncii în echipă

Elaborarea proiectelor de animație

Asigurarea securității participanților la activitate

Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație

Implementarea activităților de animație

Implementarea proiectelor complexe de animație

 

Conţinutul curricular pe scurt – titlurile modulelor / atelierelor

Fundamenatarea și pregătirea procesului de formare

Ralizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Programe și stagii de formare

 

Perioada de desfăşurare: Pe parcursul anului școlar, cu program în weekend (3 săptămâni)

Formator: Ficz Antal.

 

Cursul acreditat costă 600 de lei, iar participanții vor primi un certificat de absolvire, elaborată de Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe. Înscrierea se face până în date de 5 octombrie.

Informații suplimentare prin email: ekoman1980@gmail.com

Admitere 2018-2019

ANUNT RO

Concurs pentru ocuparea posturi vacante

Concurs pentru ocuparea posturi vacante de Expert gr. I. (4 posturi) al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Locatia de desfasurarea  concursului: sediul Scolii Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorgehe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Conditii specifice de participare

 

1 post – Expert I. – specialitate violă și vioară populară

1 post – Expert I. – specialitate contrabas și chitară bass

1 post – Expert I. – specialitate vioară clasica

Cerințe:

   – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţele  domeniul muzicii

– vechime în specialitate: 3 ani

 

1 post – Expert I. – specialitate artă decorativă

Cerințe:

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, cunoștințe în domeniul artei plastice și decorative

– vechime în specialitate: 3 ani

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării postului de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile specifice de participare şi cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

 

Dosarul de inscriere

Dosarul de înscriere va cuprind documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, şi/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 24.09.2018 începând cu ora 09.00  iar interviu în data de 25.09.2018  începând cu ora 9.00 , la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii (P-ţa Libertăţii Nr. 9, Sf. Gheorghe).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secreatriatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii până în data de 14.09.2018, ora 15.00.

Data afişării : 03.09.2018.

 

Manager

Gáj Nándor

ATITUDINE_ATELIER

Școala Populară de Arte și Meserii vă invită la expoziţia grupei de arte vizuale intitulată ATITUDINE_ATELIER care va fi deschisă între 27 iunie şi 27 iulie 2018, la Casa cu Arcade. Se poate vizita luni, marţi, miercuri între orele 08-16, joi între orele 08-17, vineri între orele 08-15, sâmbătă, duminică închis.

S-a încheiat cursul cu specializarea de ospătar şi bucătar

Oaspetele flămând intră în restaurant, ospătarul îl salută respectuos, apoi îl conduce la masă. Urmează o supă, apoi mâncarea principală şi un desert. Nu ar fi nimic neobișnuit în asta dacă totul nu s-ar petrece în sala Liceului Tehnologic „Gábor Áron” din Târgu Secuiesc şi cu ocazia unui examen.

Cursurile de formare profesională de ospătar şi bucătar au fost susţinute de formatorii Incze Anikó, Csucsi Antal şi Moraru Katalin şi s-au desfăşurat în organizarea Liceului Tehnologic „Gábor Áron” şi a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe. „Scopul nostru încă de la început a fost acela că, dacă cineva termină un astfel de curs, să nu rămână doar cu o bucată de hârtie fără valoare, ci, la final, să stăpânească o meserie din care să poată trăi. În acest scop, am luat legătura cu Şcoala Profesională de Bucătar din Veszprém, iar pe parcursul celor 720 de ore ale cursurilor de şase luni au existat momente care au fost dirijate de specialiştii Végh Dávid şi Maurer István. Acest lucru este important deoarece am dorit să adăugăm ceva în plus, fie că este vorba de cursuri de limba engleză care să asigure, în viitor, o mai bună şansă de reuşită pentru participanţi. Cred că, pe lângă bazele meseriei, am reuşit să le dăm cursanţilor şi ceva extra, prin care facilităm încadrarea lor pe piaţa muncii” – a evidenţiat Gáj Nándor, directorul Școlii Populare de Arte și Meserii.

În cadrul acestor cursuri 10 ospătari şi 6 bucătari au obţinut diplome recunoscute la nivel naţional, mai mulţi dintre absolvenţi deja alăturându-seechipei Balvanyos Resort şi lucrează în meseria pe care au învăţat-o. În cadrul examenului de absolvire a cursurilor care a avut loc vineri, „oaspeţii”, adică examinatorii şi specialişti invitaţi, au fost aşteptaţi cu 7 feluri de meniuri. Pe lista de meniuri s-au numărat: ciorbă de pui cu tarhon, supă cremă de broccoli, salată Cezar, cordon bleu, clătite Hortobágyi, piept de pui umplut, cotlet de porc Óvári, ştrudel cu mere, clătite cu brânză, prăjitură cu cremă de lămâie şi multe alte bunătăţi. Bineînţeles, pe lângă cunoştinţele bucătarilor, rezultatele examenului au fost influenţate şi de calitatea servirii. La fel ca şi într-un restaurant real, în timpul luării mesei, atmosfera din cantina liceului s-a destins, iar ospătarii, care se agitau în jurul clienţilor, au reuşit să găsească vocea comună cu toţi oaspeţii.

 

Zilele Sfântu Gheorghe

Cu ocazia Zilelor Sfântu Gheorghe din anul 2018 Școala Populară de Arte și Meserii a contribuit la sumedenia de programe din cadrul sărbătorii orașului. Astfel trupele școlii, SPAM și Lunar Acoustic, trupa de fanfară de tineret „Vallató”, elevii de dans și canto popular a lui István Ildikó, respectiv spectacolul de balet coregrafiată de către Tüzes Csilla, Zâna Păpușilor s-au dovedit a fi programe de succes.

 

O tânără covăsneancă a primit menţiune la un concurs de muzică populară românească

Cântecul poate fi înţeles şi fără cuvinte

Elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe au făcut faţă până acum la numeroase concursuri: de data aceasta Deák Anett, eleva profesoarei István Ildikó, a câştigat menţiune la concursul destinat cântăreţilor şi instrumentiştilor de muzică populară, organizat la Târgu Jiu.

Menţiunea în sine nu pare un lucru mare, însă, cunoscând circumstanţele, este un rezultat cu atât mai remarcabil: concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni – secţiunea I, interpretare vocală şi secțiunea II, interpretare instrumentală, categoria tarafuri, o expresie specific românească care înseamnă grup de lăutari care interpretează melodii populare, expresia neexistând în muzica populară maghiară.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe s-a prezentat la festivalul organizat în comuna Polovragi în calitate de invitat. Profesoara de canto István Ildikó a spus că s-a propus ca instituţia să participe la festival în afara concursului, dar până la urmă au participat la competiţie, ceea ce a fost o alegere mult mai norocoasă.

Şcoala Populară de Artă din Târgu Jiu este cea mai mare instituţie similară din ţară, având 2000 de elevi şi un ansamblu folcloric. La Festivalul Naţional „Meleaguri Brâncuşiene” au participat 24 de concurenţi, din 11 judeţe ale ţării: Cluj, Covasna, Olt, Alba, Caraș Severin, Botoșani, Mehedinți, Brăila, Suceava și Gorj.

„În regulamentul concursului s-a specificat că partiturile trebuie trimise în prealabil, iar concurentul va fi acompaniat de un taraf compus din 16 membri. Nu trebuie să spun că muzica populară din Călata sau Ciucul de Sus nu poate fi interpretată de taraf, cu atât mai mult cu cât noi avem cu alte instrumente muzicale: broancă, contrabas cu trei corzi şi violă, iar ei cântă la instrumente cu patru corzi. Profesorii de muzică chiar erau curioşi ce fel de contrabas avem şi câte corzi are acesta. Sunt două genuri foarte diferite. Anett a interpretat un bocet din Caşin, un cântec de pribegie, apoi un bloc de cântece din Ciucul de Sus, acesta fiind probabil cel mai autentic în ceea ce priveşte stilul. Am primit menţiune specială pentru că, pe lângă faptul că şi noi, profesorii, am ajutat la partea instrumentală, primul violonist a fost tot un elev, Sikó Barabási Zselyke, care a fost pregătit de colegul nostru Lőrinczi Zsolt. Concurenţii au fost împărţiţi în două categorii de vârstă, Anett a obţinut menţiune la categoria 12–15 ani, ceea ce este un mare lucru pentru că, în cadrul festivalului, am avut o nuanţă diferită. Pot spune că în ceea ce priveşte claritatea vocii, Anett se afla printre primii concurenţi, iar juriul a apreciat în special partea profesională a producției. Pentru mine este important că elevii s-au ajutat între ei şi au obţinut împreună acest rezultat” – a declarat István Ildikó.

Gáj Nándor, directorul instituţiei aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, a explicat: instituţia consideră o sarcină prioritară prezentarea elevilor săi, trimiterea acestora la concursuri, prin aceasta elevii câştigând experienţă şi încredere în propriile capacităţi profesionale, iar acesta este un lucru deosebit de important.

Zâna Păpușilor

Se consideră că școlarii mai mici nu sunt prea răbdători. Astfel reacția lor era una neașteptată: la spectacolul Zâna Păpușilor, realizată de către profesoara Tüzes Csilla, elevii Școlii Populare de Artă din Sfântu Gheorghe au reușit să atrage atenția spectatorilor din cea mai fragedă vârstă. Spectacolul a avut loc în data de 23. martie, de data asta însă numai pentru școlari: cei mici au avut ocazia de a urmări colegele de clasă într-un spectacol care se adresează chiar lor. Sala mare a teatrului Tamási Áron din Sf. Gheorghe era plină, iar atmosfera era foarte bună, mai ales având în vedere, că publicul nu prea are acces la spectacole de balet. Publicul ca avea prilejul de a vedea Zâna Păpușilor în aprilie, în cadrul zilelor Sfântu Gheorghe.

.