CONSILIER GR.II

Şcoala Populară de Arte şi Meserii –Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următorului  post vacant:

Consilier Gr. II. în domeniul formării profesionale a adulților

       –   studii superioare

        –   vechime în specialitate: minim 3 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 02.09.2019, ora 9,00 – proba scrisă
  • 04.09.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 23.08.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560