ANUNŢ CONCURS

 

Având în vedere HG 1027/2014

 

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Administartor la Centrul de Educaţie a Adulţilor din Arcuş

 

      -nivelul studiilor:

      – studii medii de specialitate

      – vechime în specialitate: 3 ani

      – să corespundă cerinţelor din fişa postului

                

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

     – 15.11.2017 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

– 16.11.2017  –  ora  9,00  interviu , la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

–   data limită de depunere a dosarelor de concurs:01 10.11.2017 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

–   persoana de contact: Sibianu Márta, tel/fax: 0267-351 560